Over ons

Algemeen

De Argo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Terneuzen. De leerlingen hebben veelal een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag. Het einddoel op de Argo is het behalen van een regulier diploma voorgezet onderwijs (VMBO T, Havo en VWO) of deelcertificaten op VMBO B en VMBO K.

Via een symbiosetraject in samenwerking met het Lodewijkcollege kunnen leerlingen op VMBO B niveau en VMBO K niveau ook een diploma behalen.


Incidenteel gaan leerlingen na de Argo aan het werk.


In het schooljaar 2020 - 2021 zitten onze leerlingen verspreid over vier locaties:

- Locatie Evertsenlaan (hoofdlocatie)

- Locatie Lodewijk College Zeldenrustlaan

- Locatie Lodewijk College Oude Vaart

- Locatie Reynaertcollege


De Argo maakt onderdeel uit van stichting Respont. De stichting verzorgt onderwijs aan leerlingen die voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangewezen op overwegend orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

Onze scholen verzorgen onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 6 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd. Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Binnen dit schooltype heeft iedere school zijn eigen identiteit en specialisme.

 

  • Keurhove: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 jaar tot het einde van de basisschool
  • Het Asteria College: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd.
  • Het Acreon: Combinatie van onderwijs en hulpverlening voor niet-schoolgaande jongeren van 14 tot 18 jaar.
  • De Argo: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd.
  • Het Odyzee College: Onderwijs aan leerlingen van 4 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd en onderwijs aan jongeren die intern zijn geplaatst in bij Emergis (www.emergis.nl).

 

Professioneel statuut

Door op onderstaande link te klikken kunt u het professioneel statuut van VSO De Argo lezen:

https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:prof-statuut-2019.htm


Schoolplan 2020-2024

Door op onderstaande link te klikken kunt u het Schoolplan 2020-2024 lezen:

https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:schoolplan-2020-2024-de-argo-volledig-ondertekend--1.htmSOP VSO De Argo

Door op onderstaande link te klikken kunt u het schoolondersteuningsprofiel lezen (versie maart 2021). Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning.


https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:sop-2020-2021---versie-maart-2021.htm