Over ons

Algemeen


In het schooljaar 2018-2019 zitten onze leerlingen verspreid over vier locaties:

- Locatie Evertsenlaan (hoofdlocatie)

- Locatie Lodewijk College

- Locatie Axelsestraat

- Locatie Reynaertcollege


De Argo maakt onderdeel uit van stichting Respont. De stichting verzorgt onderwijs aan leerlingen die voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangewezen op overwegend orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

Onze scholen verzorgen onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 6 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd. Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Binnen dit schooltype heeft iedere school zijn eigen identiteit en specialisme.

 

  • Keurhove: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 jaar tot het einde van de basisschool
  • Het Asteria College: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd.
  • De Vliethoeve: Onderwijs voor jongeren die geplaatst zijn binnen gesloten Jeugdzorg van Juzt (www.juzt.nl) of binnen de open zorg van Juvent (www.Juvent.nl) op het terrein van de Vliethoeve.
  • Het Acreon: Combinatie van onderwijs en hulpverlening voor niet-schoolgaande jongeren van 14 tot 18 jaar.
  • De Argo: Speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd.
  • Het Odyzee College: Onderwijs aan leerlingen van 4 jaar tot het einde van de leerplichtige leeftijd en onderwijs aan jongeren die intern zijn geplaatst in bij Emergis (www.emergis.nl).

 

Qwestor

Stichting Respont kent daarnaast ook een dienst ambulante begeleiding, genaamd Qwestor.

Qwestor zet zich actief in voor leerlingen met gedrags- en of psychiatrische problematiek in het onderwijs in Zeeland. Samen met school, leerling en ouders zorgt Qwestor voor een aanpak passend bij de school en leerling. Daarnaast biedt Qwestor een breed scholingsaanbod. Met de invoering van de Wet passend onderwijs verandert de financiering. De samenwerkingsverbanden ontvangen en verdelen het beschikbare budget voor extra ondersteuning over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is.


Professioneel statuut

Door op onderstaande link te klikken kunt u het professioneel statuut van VSO De Argo lezen:

https://www.respont.nlhttps://www.respont.nl/404.php/file:prof-statuut-2019.htm