Zeeuwse Stichting Maatwerk

Onder het kopje weblinks hebben wij de Zeeuwse Stichting Maatwerk toegevoegd ( www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl )


Deze stichting stelt zich ten doel alle kwetsbare jongeren toe te leiden naar een plaats in de samenleving die past bij hun mogelijkheden en talenten door die partijen bij elkaar te brengen die daarvoor nodig zijn.


De stichting kent de volgende medewerkers:

Bestuur: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Stuurgroep: In de stuurgroep zitten naast de bestuursleden alle directeuren van de deelnemende scholen.
Coördinator: De coördinator is de intermediair tussen bestuur/stuurgroep en de maatwerkgroep. Verder onderhoudt hij contacten met alle mogelijke netwerkpartners. Het werkteam ondersteunt hem in die taken.
Werkteam: Het werkteam zijn drie medewerkers van aangesloten scholen in de regio's Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Zij ondersteunen de coördinator bij het uitvoeren van de werkagenda die het bestuur heeft opgesteld.
Stagedocenten: Dit zijn de stagedocenten vanuit alle deelnemende scholen vormen samen met de coördinator en het werkteam de  maatwerkgroep. Dit is een platform waar ervaringen en de meest actuele, relevante informatie worden gedeeld.