Mondkapjes

Gedurende de coronacrisis en zolang het dringende advies van de overheid geldt, dragen leerlingen mondkapjes binnen in het schoolgebouw in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, namelijk binnen de gangen en in aula’s zolang leerlingen zich verplaatsen en niet zitten en gedurende de praktijkvakken waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af zodra leerlingen hebben plaatsgenomen. Ook in de aula's kan het mondkapje af zodra leerlingen hebben plaatsgenomen. Ontheffing kan, in uitzonderlijke situaties, verkregen worden door het overhandigen van een medische of psychische onderbouwing van een specialist.


Bovenstaande tekst is terug te vinden in de schoolgids die u kunt downloaden op deze website.


Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Argo via het algemene nummer van school.