Anti-pestcoördinator

Docent Henk Treurniet heeft afgelopen tijd de cursus 'Anti-pestcoördinator in het onderwijs' gevolgd. Henk is nu de anti-pestcoördinator op onze school.


De anti-pestcoördinator (APC) is voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel herkenbaar als centraal meldpunt voor pesterijen tussen leerlingen in de schoolsituatie. Waar nodig geeft de anti-pestcoördinator informatie in klassen en tijdens personeelsbijeenkomsten. Desgevraagd kunnen ouders en verzorgers ook informatie krijgen van onze anti-pestcoördinator.


Afgelopen jaar hebben de leerlingen twee keer (anoniem) de pestmeter ingevuld, zodat ons onderwijspersoneel inzicht krijgt in het pestgedrag op onze school. De anti-pestcoördinator heeft zijn collega's vervolgens voorzien van adviezen en heeft tools aangereikt voor concrete actiepunten.


Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk Treurniet via h.treurniet@deargo.nl